archív

Kontaktné údaje

ELMONT PLUS, spol. s r.o.
Prevádzka: M.M.Hodžu 2
M.M. Hodžu 23, 936 01 Šahy
IČO: 36 541 486
IČ DPH: SK2020155588
Spoločnosť zapísaná v OR OS NITRA, odd. Sro,
vložka č.12530/N

Email

Telefónne čísla

Konateľ:
Pavol Ľachký 0905/ 287 035