Elektroinštalácie

Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení  v rozsahu

   – objekty bez nebezpečenstva výbuchu
   – objekty z nebezpečenstvom výbuchu
   – zariadenia s napätím do 1000 V
   – bleskozvody

rekonštrukcia TS stožiarovej
oznor

Výroba elektrických zariadení v rozsahu

– objekty bez nebezpečenstva výbuchu
 – elektrické rozvádzače do 1000V

Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu

– objekty bez nebezpečenstva výbuchu na zariadeniach s napätím nad 1000 V vrátane bleskozvodov s obmedzením napätia do 52 kV

005
oznor_soft

Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu

– objekty bez nebezpečenstva výbuchu na zariadeniach s napätím nad 1000 V vrátane bleskozvodov s obmedzením napätia do 52 kV

Ďalšie služby

– vykonávanie omietok stierkovaním
– betonárske práce
– maliarske a natieračské práce
– kladenie zámkovej dlažby
– lešenárske práce – montáž a demontáž lešenia
– kladenie dlážkových krytín
– obkladanie stien suchým spôsobom
– výmena a osadzovanie okien, parapetov bez úpravy stavebných otvorov

Ďalšie činnosti ktoré realizujeme

– Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených elektrických technických zariadení 

– Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky

Kontaktné údaje

ELMONT PLUS, spol. s r.o.
M. Hodžu 23, 936 01 Šahy
IČO: 36 541 486
IČ DPH: SK2020155588
Spoločnosť zapísaná v OR OS NITRA, odd. Sro,
zložka č.12530/N

Telefónne čísla

Konateľ:
Pavol Ľachký  +421 905 287 035