Vítajte na našej stránke
Elektroinštalácie
Kontaktujte nás
previous arrow
next arrow
Slider

Niečo o nás

História firmy siaha až do roku 1995. Firma vznikla na základe živnostenského listu. V roku 2001 bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Nitra pod obchodným menom ELMONT PLUS ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Postupne sa rozšírila na trhu v oblasti elektroinštalácii, čoho dôkazom sú zrealizované stavby (pozri referencie).

Elektroinštalácie

Činnosť firmy

Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky

objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty z nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 V, bleskozvody

Výroba elektrických zariadení

objekty bez nebezpečenstva výbuchu, elektrické rozvádzače do 1000V

Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení

objekty bez nebezpečenstva výbuchu na zariadeniach s napätím nad 1000 V vrátane bleskozvodov s obmedzením napätia do 52 kV

Vykonávanie omietok stierkovaním

betonárske práce, maliarske a natieračské práce, kladenie zámkovej dlažby

elmontplus

Spoločnosť realizuje kompletné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody od projektu po uvedenie do prevádzky, vrátane kompletných dodávok silnoprúdu, slaboprúdu, blezkozvodu.

Kontaktujte nás

Kontaktné údaje

ELMONT PLUS, spol. s r.o.
Prevádzka: M.M.Hodžu 2
M.M. Hodžu 23, 936 01 Šahy
IČO: 36 541 486
IČ DPH: SK2020155588
Spoločnosť zapísaná v OR OS NITRA, odd. Sro,
vložka č.12530/N

Email

Telefónne čísla

Konateľ:
Pavol Ľachký 0905/ 287 035