Elektroinštalácie

SPOLOČNOSŤ REALIZUJE KOMPLETNÉ SILNOPRÚDOVÉ A SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY OD PROJEKTU PO UVEDENIE DO PREVÁDZKY, VRÁTANE KOMPLETNÝCH DODÁVOK SILNOPRÚDU, SLABOPRÚDU, BLEZKOZVODU.

58

O nás

História firmy siaha až do roku 1995. Firma vznikla na základe živnostenského listu. V roku 2001 bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Nitra pod obchodným menom ELMONT PLUS ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Postupne sa rozšírila na trhu v oblasti elektroinštalácii, čoho dôkazom sú zrealizované stavby (pozri referencie).

Čo ponúkame

Elektroinštalácie - činnosť firmy

montáž kioskovej TS

Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky

Objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty z nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 V, bleskozvody

Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení

Objekty bez nebezpečenstva výbuchu na zariadeniach s napätím nad 1000 V vrátane bleskozvodov s obmedzením napätia do 52 kV

rekonštukcia VO
80

Výroba elektrických zariadení

Objekty bez nebezpečenstva výbuchu, elektrické rozvádzače do 1000V

Vykonávanie omietok stierkovaním

Betonárske práce, maliarske a natieračské práce, kladenie zámkovej dlažby

61

Kontaktujte nás

Nenašli ste čo ste hľadali ?

Kontaktné údaje

ELMONT PLUS, spol. s r.o.
M. Hodžu 23, 936 01 Šahy
IČO: 36 541 486
IČ DPH: SK2020155588
Spoločnosť zapísaná v OR OS NITRA, odd. Sro,
zložka č.12530/N

Telefónne čísla

Konateľ:
Pavol Ľachký +421 905 287 035